Informace Nábytková dvířka

Popis,technické parametry a způsob používání výrobků

Používané materiály, certifikace:
Výrobky jsou vyráběny z následujících materiálů:
-• frézovaná MDF deska různých tloušťek (běžně 16, 18 a 30 mm, je možná i jiná)
-• PVC fólie, která má teplotní odolnost do 1200 C, nízkou odolnost proti oděru a je odolná proti vodě
-• vodovzdorné lepidlo vytvrzené teplem - teplotní odolnost 700 - 800 C.
Pro jednotlivé materiály jsou k dispozici certifikáty výrobců o jejich způsobilosti a nezávadnosti. Podobně jsou certifikovány i hotové výrobky firmy.

Tolerance rozměrů a průhybu:
Rozměrová tolerance výrobku proti udávaným hodnotám v dokumentaci může být +0,5 mm -0,5 mm.
Vlivem pnutí používaných materiálů může dojít k průhybu výrobku - přípustná tolerance je +- 4 mm na 1 běžný metr.
Limitní rozměry:
Maximální a minimální rozměry výrobků jsou ovlivněny technickými možnostmi využívaných strojů a zařízení a také rozměry používaných materiálů.
• Frézované díly mohou být nejvíce 1200 mm široké a 2800 mm dlouhé.
• Hotové výrobky zalisované fólií mohou být nejvíce 1200 mm široké a 2400 mm dlouhé.
• Rozměr, který je kolmý na směr let fólie nemůže být větší než 1250 mm.
• Minimální šířka a výška je stanovena technickými podmínkami výroby jednotlivých výrobků, v případě opracování jen okrajů výrobků to je 48 mm a 196 mm.
Omezení vlivu tepla okolních spotřebičů:
Vzhledem k maximální hranici teplotní odolnosti lepidla je doporučeno instalovat u vestavěných spotřebičů, horkovzdušných trub, grilů apod. boční a spodní ochranné kovové lišty zabraňující působení tepla přímo na dvířka v jejich blízkosti. Vliv tepla doporučujeme zmírnit zvětšením vzdálenosti od zdroje tepelného působení na 18 -20 mm z boku a v případě dvířek pod vestavěnou troubou na 30 mm.
Výše uvedená opatření by měla omezit poškození dvířek působením tepla nad hranicí teplotní odolnosti lepidla.