Rozměrová řada

Návod na údržbu výrobků s povrchovou úpravou standardní fólií

Doporučení pro čištění: Použijte běžné čisticí kapaliny nebo detergenty na plasty. Slučitelnost konkrétního prostředku s fólií doporučujeme nejprve vyzkoušet na skrytém místě. Skvrny od silně zabarvených substancí smyjte co nejdříve vodou s přídavkem běžného čistícího prostředku (ne abrasivního!). Skvrny nenechávejte zaschnout - jejich odstranění je pak mnohem obtížnější! Zbytky skvrn, zejména mastné stříkance a usazeniny, lze vyčistit 30% horkým roztokem mazlavého mýdla za pomocí jemného kartáčku. Tento postup dle potřeby zopakujte. V případě těžce odstranitelných skvrn lze použít rovněž čistidla s podílem alkoholu nejvýše 15 - 20 % (Sidolin - Clin universal nebo Ajax čistič oken). Na závěr smyjte zbytky čisticích prostředků vlažnou vodou a vysušte fólii jelenicí na okna.

Upozornění: Nepoužívejte zabarvené čističe (ať ředěné či koncentrované), neboť jejich barviva mohou na fólii zanechat stopy! Parní či vodní vysokotlaké čištění nejsou k čištění foliovaných nábytkových povrchů vhodné. Tyto povrchy také nejsou odolné proti organickým rozpouštědlům jako jsou ředidla, odlakovače nebo koncentrovaný alkohol.

Návod na údržbu výrobků s povrchovou úpravou matnou fólií

Dekory číslo: 540 (olše mat), 599 (třešeň mat), 910 (hruška mat) a 615 (javor horský) a případné další dekory dle nabídky

Sametově matný vzhled pravého dřeva je u matných fólií dosažen užitím speciálních aditiv v laku. Obzvláště u světlých dekorů se projevuje citlivost vůči silně zabarveným tekutinám a substancím. Za účelem zachování kvality povrchu je zapotřebí dodržovat následující doporučení.

Doporučení pro čištění: Skvrny od silně zabarvených substancí smyjte co nejdříve vodou s přídavkem běžného čistícího prostředku (ne abrasivního!). Skvrny nenechávejte zaschnout - jejich odstranění je pak mnohem obtížnější! Zbytky skvrn, zejména mastné stříkance a usazeniny, lze vyčistit 30% horkým roztokem mazlavého mýdla za pomocí jemného kartáčku. Tento postup dle potřeby zopakujte. Na závěr smyjte zbytky čisticích prostředků vlažnou vodou a vysušte fólii jelenicí na okna.

Upozornění: Nepoužívejte zabarvené čističe (ať ředěné či koncentrované), neboť jejich barviva mohou na fólii zanechat stopy!

Návod na údržbu výrobků s povrchovou úpravou lesklou fólií

Dekory číslo: 100 (bílá lesk), 105 (červená lesk) a 109 (černá lesk) a případné další dekory dle nabídky

Poznámka: nejedná se o povrchovou úpravu fólií "vysoký lesk"!

Doporučení pro čištění: Výrobky jsou opatřeny ochrannou modrou fólií proti poškození při dopravě, manipulaci a montáži. Povrch by neměl být čištěn dříve než 4 týdny po odstranění této fólie! Poté můžeme použít teplou vodou a jemný hadřík. Osvědčilo se i použití speciálních autoutěrek napuštěných čistícím roztokem (např. Sonax Clean a Drive)

Upozornění: Použijete-li jakékoliv čisticí prostředky, dbejte na to, aby neosahovaly aromatické uhlovodíky, estery, ketony, halogenované hydrocarbonáty nebo alkohol v koncentraci nad 25%. Nedoporučujeme také použití detergentů na bázi octa. Prostředky by neměly být abrasivní (drsné, odírající, hrubé) a měly by být vždy zředěny teplou vodou.

Návod na údržbu výrobků s dodatečnou povrchovou úpravou patina

Poznámka: "Patina" je dodatečná povrchová úprava foliovaných nábytkových dvířek s vysokým podílem ruční práce. Výrobky získají vzhled nábytku"opotřebovaného" věkem a užíváním.

Výrobky s dodatečnou povrchovou úpravou "patina" si zachovávají vlastnosti původní úpravy PVC fóliemi. Jediným rozdílem je potřeba adekvátního přístupu při manipulaci, používání a údržbě.

Doporučení pro čištění: Znečištěnou pohledovou plochu přetřete vlhkou jemnou utěrkou se saponátem bez obsahu písku, prášku nebo jiného abrasiva a ihned vysušte.

Upozornění: Povrchovou úpravu lesk je možné poškodit rozpouštědly, mechanickým namáháním, poškrábáním a otíráním zvýšeným tlakem předměty s ostrým nebo abrasivním povrchem.

Návod na údržbu výrobků s dodatečnou povrchovou úpravou lesk

Poznámka: "Lesk" je dodatečná povrchová foliovaných nábytkových dvířek. Nejedná se o povrchovou úpravu "vysoký lesk"!

Při aplikaci dodatečné úpravy lesk se projeví rozdíl mezi fóliemi s hladkým povrchem a fóliemi s hrubším povrchem (např. perlička,-"pomerančová kůra" atd.)! Zájemcům proto doporučujeme konzultaci s dodavatelem nábytkových dvířek. Výrobky s dodatečnou povrchovou úpravou "lesk" si zachovávají vlastnosti původní úpravy PVC fóliemi. Jediným rozdílem je potřeba adekvátního přístupu při manipulaci, používání a údržbě.

Doporučení pro čištění: Znečištěnou pohledovou plochu přetřete vlhkou jemnou utěrkou se saponátem bez obsahu písku, prášku nebo jiného abrasiva a ihned vysušte.

Upozornění: Povrchovou úpravu lesk je možné poškodit rozpouštědly, mechanickým namáháním, poškrábáním a otíráním zvýšeným tlakem předměty s ostrým nebo abrasivním povrchem.