Rozměrová řada

 

 

Rozměrová řada výrobků zahrnuje výčet rozměrů a jejich kombinací, které budou při zadání do výroby považovány za standardní, typizované. U plných dvířek je navíc možno počítat s tolerancí +- 2mm : i v tomto případě budou dvířka brána jako typizovaná. Rozměry, které tato tabulka výslovně neuvádí, jsou považovány za atypickou výrobu a jako takové budou účtovány.

Rozměry jsou uvedeny v milimetrech.

Všechny rozměry jsou vyráběny v plném provedení, některé z nich navíc i v provedení sklo a provedení mříž.